colgeocat

Geoteca

Ámbitos periurbanos

Autor: Varis Autors
Edita:
Any d'edició: 2011
Pàgines: 130
Tamany: 30 x 23 cm

Dipòsit legal: 9788890357616

Guia que aporta als actors locals una eina operativa d’assessorament per les seves decisions sobre el paisatge en l’àmbit del plantejament urbanístic territorial i d’altres polítiques amb incidències paisatgístiques.