colgeocat

Geoteca

APORTACIONS CATALANES EN EL CAMP DE LA URBANÍSTICA I DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, DES DE CERDÀ ALS NOSTRES DIES

Autor: Varis Autors
Edita: SCOT
Any d'edició: 2007
Pàgines: 405
Tamany: 23 x 16 cm

ISBN: B.48588-2007

Des de Cerdà als nostres dies, hi ha hagut diverses aportacions catalanes notables en el camp de la urbanística i de l’ordenació del territori, que en part han estat reconegudes per un gran nombre d’estudiosos. Tanmateix, aquest reconeixement no ha estat objecte – fins ara – de cap estudi global i aprofundit que fes evident la qualitat de les aportacions realitzades i la seva possible transcendència exterior. Aquest llibre és un recull de les ponències presentades en un Seminari de Recerca que tenia per objecte aquest estudi, prenent com a referència deu episodis i dues reflexions finals, les propostes dels quals van suposar una renovació i un avenç disciplinari.