colgeocat

Geoteca

Balança per al mesurament d’humitat PCE-MB 50

Interfície RS-232 per a transmetre les dades de pes (massa en sec, pèrdua de pes, humitat, ATRO, pes residual) al PC.
Funció de calibratge extern
Component de xarxa de 240 V

Més informació:
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/balanza-pce-mb50.htm

La balança per al mesurament d’humitat PCE-MB 50 ha estat especialment dissenyada per a l’ús en la indústria o en el laboratori. Aquesta balança d’humitat és ideal per a l’assegurament de la qualitat i determina de manera ràpida i segura el percentatge d’humitat, així com el percentatge de la massa en sec. Els dos irradiadors halògens de quars de la balança per a mesurament d’humitat amb 200 W cadascun tenen una llarga durada i garanteixen un assecat homogeni de la massa humida (pes net humit). Simplement s’ha de col·locar una petita prova en l’aparell, tancar la tapa, pressionar el botó i llegir el resultat (de la humitat del material o del contingut en sec del material).
A més d’usar aquest aparell especialment per a analitzar la humitat, es pot utilitzar també per a realitzar pesats de precisió (com a balança de mil·ligrams).