colgeocat

Geoteca

Buenas prácticas para el paisaje

Autor: Varis Autors
Edita: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio-Región de Murcia.
Any d'edició: 2011
Pàgines: 199
Tamany: 35 x 24 cm

Dipòsit legal: MU-1243-2011

Aquest llibre presenta les bones pràctiques desenvolupades a través de plans d’ordenació, experiències de sensibilització i formació, activitats de comunicació i projectes que donen una visió de la ciutat ideal del futur. Tot plegat, importants i magnífiques aportacions a la configuració del paisatge.