colgeocat

Geoteca

Catàleg del paisatge. Les terres de Lleida

Autor: Varis Autors
Edita: Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres Publiques
Any d'edició: 2010
Pàgines: 529
Tamany: 24 x 28 cm

Dipòsit legal: B-15.282-2010

Aquets catàleg esta format per una memòria estructurada en tres volums, cartografia, un inventari dels agents del paisatge  de Terres de Lleida i un arxiu fotogràfic de les Terres de Lleida.