colgeocat

Geoteca

Cinquanta anys de Geologia a la Universitat de Barcelona

Autor: Varis Autors
Edita: Facultat de Geologia
Any d'edició: 2003
Pàgines: 284
Tamany: 25,5 x 25,5 cm

Dipòsit legal: B37226-2003

Aquets volum recull fets i gent relacionats amb els cinquanta anys de Geologia a la Universitat de Barcelona. El llibre mostra els canvis de la geologia en àmbits diversos durant aquest temps: des del progrés dels coneixements geològics fins a la historia personal d’alguns companys durant la seva estada a la facultat, passant per reflexions sobre el context social i polític, el progrés de la investigació a la Facultat i la consolidació de la geologia professional.