colgeocat

Geoteca

DAMBRK

Enllaç: http://www.bossintl.com/dambrk-overview.html

El model DAMBRK desenvolupa un hidrograma del cabal de sortida a través dels aliviadors, sobre la cresta de la presa i a través de la bretxa dinàmica. Les característiques de la bretxa són especificades per l’usuari. Es consideren els efectes de la sortida de l’embassament segons les característiques de l’emmagatzematge a l’embassament i a través d’una elecció entre emmagatzematge o ona dinàmica a l’embassament.
Al DAMBRK s’avalua la capacitat de generar ones per esllavissament de terres. L’hidrograma de sortida és emmagatzemat internament i després transitat a través de la vall aigües a baix segons una ona dinàmica amb una tècnica que resol les equacions de St. Venant per diferències finites ponderades en 4 punts utilitzant intervals de temps i distància variables.