colgeocat

Geoteca

Deformation of Earth Materials: An Introduction to the Rheology of Solid Earth

Autor: Shun-ichiro Karato
Edita: Cambridge University Press
Any d'edició: 2008
Pàgines: 474
Tamany:

ISBN-10: 0521844045 / ISBN-13: 978-0521844048

Publicació que presenta un tractament complet y unificat de la ciència de les matèries de la deformació per a l’estudi de les propietats i les deformacions de la terra i la seva interpretació en la geofísica sòlida de la terra i la geologia. Es tracta d’un text multidisciplinari que combina un enfocament de la ciència dels materials amb resultats de sismologia i engloba les deformacions viscoses i les plàstiques.