colgeocat

Geoteca

EL PAPEL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HUMEDALES

Autor: Luis Javier Lambán; Javier Heredia; Margarita Valverde
Edita: Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español
Any d'edició: 2010
Pàgines:
Tamany:

Durant els darrers anys s’han realitzat diverses investigacions sobre el funcionament de les zones humides amb l’objectiu de millorar la seva gestió i conservació. Aquests estudis es centren en la gènesis i l’anàlisi funcional dels mateixos, és a dir, en el coneixement de les funcions geomorfològiques, hidrològiques i ecològiques.

Més Informació: http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_documento/15-Humedales_Zaragoza.pdf