colgeocat

Geoteca

El Patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas

Autor: Varis Autors
Edita: Fundación Fernando González Bernáldez
Any d'edició: 2012
Pàgines: 146
Tamany:

ISBN: 978-84-937702-9-7
Dipòsit legal: M-27088-2012

L’elaboració d’aquest manual compleix l’objectiu d’animar i orientar als planificadors i gestors dels espais naturals protegits de l’Estat espanyol per integrar els valors propis del patrimoni immaterial de l’àrea protegida, en totes les fases del seu desenvolupament, amb la finalitat d’augmentar les oportunitats i el recolzament social per a la conservació del patrimoni integral que protegeixen i millorar així la seva efectivitat.