colgeocat

Geoteca

Els nostres orígens

Autor: Margarida Genera i Monells
Edita: Generalitat de Catalunya
Any d'edició: 2008
Pàgines: 95
Tamany: 22 x 23 cm

Dipòsit legal: T-1512-2008

Aquets llibre ens fa una aproximació a la historia de la Humanitat des de l’emergència dels primers humans en el nostre planeta fins a l’aparició de l’escriptura. Alhora es proposa un tomb a traves dels temps prehistòrics a casa nostre.