colgeocat

Geoteca

ELS PAISATGES DE CATALUNYA. METODOLOGIA

Autor: Varis Autors
Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya
Any d'edició: 2016
Pàgines: 142
Tamany: 29,5 x 21 cm

Dipósit legal: Vg1275-2008

Els catàlegs de paisatge Catalunya van néixer en un moment en que resultava vital implantar una nova cultura de l’ordenació territorial basada en una gestió prudent, en un tractament nou i imaginatiu del sòl no urbanitzable i del paisatge en el seu conjunt, i en una nova forma de govern i de gestió de territori basada en el diàleg i la concertació social.

Aquest exemplar, un cop finalitzats i aprovats per el Departament de Territori i Sostenibilitat els 7 catàlegs de paisatge , explica la metodologia emprada, fent èmfasi en els aspectes metodològics que han funcionat, els que s’han anat millorant durant el procés d’elaboració i els que segueixen suposant un repte.

Alhora constitueix una base i un precedent per a eines metodològiques futures.