colgeocat

Geoteca

Encyclopedic dictionary of hydrogeology

Autor: Poehls, D.J., Smith, Gregory J.
Edita: Academic Press
Any d'edició: 2009
Pàgines: 528
Tamany:

ISBN: 978-0-12-558690-0

Amb més de 2.000 entrades, aquest diccionari recull el vocabulari més actualitzat en hidrologia i la hidrogeologia. D’interès per a científics i professionals de qualsevol de les especialitats de les ciències de l’aigua. Més de 340 gràfics, taules i diagrames complementen les entrades per a clarificar termes, mètodes, o processos.