colgeocat

Geoteca

Franges. Els paisatges de la periferia

Autor: Varis Autors
Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya
Any d'edició: 2012
Pàgines: 350
Tamany: 20,9 x 17 cm

Dipòsit legal: VG 322-2012

Aquest llibre es planteja proposar noves formes d’intervenció i de gestió, nous referents paisatgístics, lectures alternatives a les hegemòniques i habituals per aquests espais. L’objectiu és, tal com recomanen el Conveni Europeu de Paisatge i la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que les polítiques públiques no deixin de banda els paisatges perifèrics, que són els paisatges quotidians de milers de persones.