colgeocat

Geoteca

Geología de Asturias

Autor: Varis Autors
Edita: Ediciones Trea, S.L.
Any d'edició: 1995
Pàgines: 313
Tamany: 23 x 23 cm

Dipòsit legal: As-2744-95

Aquest llibre constitueix la primera síntesis de la geologia d’Astúries. Consta d’un bloc de 16 capítols referents a temes bàsics de la geologia asturiana, antecedents històrics, estratigrafia, paleontologia, tectònica, geomorfologia, petrologia, mineralogia, edafologia i geologia ambiental; una segona part on es descriuen cinc itineraris representatius de la geologia asturiana i un ampli glossari de termes geològics al final del llibre.