colgeocat

Geoteca

GEOQUÍMICA AMBIENTAL A CATALUNYA

Autor: Varis Autors
Edita: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Any d'edició: 2016
Pàgines: 296
Tamany: 29,9 x 21 cm

Dipósit legal: B23104-2016

Aquest llibre dóna una visió actualitzada del coneixement sobre geoquímica ambiental de Catalunya i conté aportacions de diversos especialistes de les universitats i centres de recerca, així com de l’ICGC. El recull d’articles d’aquesta monografia aporta llum a diverses problemàtiques ambientals que afecten el territori i convida a reflexionar sobre possibles línies de recerca i desenvolupament, en el futur, en el camp de la geoquímica ambiental a Catalunya.