colgeocat

Geoteca

Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural – EDIFICACIÓN

Autor: Secretaría General Técnica
Edita: Ministerio de Fomento
Any d'edició: 2002
Pàgines: 621
Tamany: 21 x 29,5 cm

Aquesta guia està basada en la norma EHE. Creda per la “Comissión Permanente del Hormigón” (CPH) la qual ha relaitzat l’estudi i difusió dels coneixaments sobre l’estat de la tècnica del formigó.