colgeocat

Geoteca

Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística

Autor: Varis Autors
Edita: Generalitat de Catalunya
Any d'edició: 2010
Pàgines: 346
Tamany: 30 x 21 cm

Dipòsit legal: B.30771-2010

Aquesta guia consta de dues parts. La primera part activitats periurbanes i estudis d’impacte i integració paisatgística consta de tres capítols. La segona part estudis de cas, esta integrada per nou exemples d’activitats diferents en els quals s’apliquen les pautes, els criteris i metodologia.