colgeocat

Geoteca

Guia d’integració paisatgística: construccions agràries

Autor: Mireia Boya i Busquets
Edita: eneralitat de Catalunya. Departament de Política Territorial
Any d'edició: 2010
Pàgines: 146
Tamany: 24 x 21 cm

Dipòsit legal: B-20.446-2010

Els exemples i gràfics que es presenten en aquesta guia posen de manifest que estem davant d’objectius possibles sense cap minva per a la competitivitat i el confort de la vida pagesa. Son orientacions que permeten tria abans de les decisions i que ajuden a millorar una visió del nostre camp, avui dia molt alterada…