colgeocat

Geoteca

Guia per a la prevenció de la contaminació del sòl al sistema de gestió ambiental

Autor: Varis Autors
Edita: Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient i Habitatge
Any d'edició: 2010
Pàgines: 123
Tamany: 24 x 21 cm

Dipòsit legal: B34994-2010

El Departament de Medi Ambient i Habitatge presenta aquest manual d’ecogestió amb la voluntat d’avançar en la incorporació de nous requeriments normatius en els sistemes de gestió ambiental, abordant amb aquest numero la prevenció de la contaminació del sòl.