colgeocat

Geoteca

Guía técnica de sistemas geotérmicos abiertos

Autor: Varis Autors
Edita: Fenercom/Fundación Energía Comunidad de Madrid
Any d'edició: 2010
Pàgines: 129
Tamany: 24 x 17 cm

Dipòsit legal: M27.802-2010

Aquesta guia pretén descriure les principals característiques dels sistemes geotèrmics oberts, les etapes d’estudi i simulació, les tècniques de dimensionament, els procediments d’execució, els materials i la tramitació administrativa per a la seva legalització.