colgeocat

Geoteca

La futura llei de biodiversitat – patrimoni natural

Autor: Varis Autros
Edita: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial (CGPT-UdG) i DMAH
Any d'edició: 2006
Pàgines: 243
Tamany: 16x23,5 cm

Recull de les ponències, els debats i les conclusions que es varen derivar de les Jornades de reflexió i debat que es varen cel·lebrar a Girona els dies 14 i 15 de juny de 2005.

Van estar estructurades en 6 blocs:
1-Principis bàsics
2-Espais naturals, biodiversitat i custòdia del territori
3-Coordinació sectorial
4-Marc legal i financer
5-Coneixament, monitoratge i avaluació
6-Conclusions i recomenacions finals.