colgeocat

Geoteca

La política de paisatge a Catalunya

Autor: Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres Publiques.
Edita: Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres Publiques.
Any d'edició: 2010
Pàgines: 319
Tamany: 24 x 21 cm

Dipòsit legal: b-38537-2010

Paisatge i nació : política de paisatge ……Situar l’estimació del paisatge en el cor i en el cap de tota ciutadania i garantir que les politiques de paisatge aporten valor afegit a la nostra societat i a la nostre economia. De la idealització al realisme pel camí d’una nova construcció del paisatge que no fugi d’estudi, des de les vel·leïtats de la invenció retòrica, sinó que ajudi a moderar-lo  cada dia en el pensament i en l’acció.