colgeocat

Geoteca

La subsidencia en Murcia. Implicaciones y consecuencias de la edificación

Autor: NJ. Vazquez Carretero, JL. de Justo Alpañes
Edita: Región de murcia. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Any d'edició: 2002
Pàgines: 262
Tamany: 21 x 29,5 cm

Llibre editat per la Conselleria d’Obres públiques de múrcia amb la col·laboració de ASEMAS y el Departament de Mecànica de medis Continuos de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat de Sevilla. En aquest llibre s’exposa el primer càlcul sobre l’enfonsament de terrenys produïts pel descens del nivell freàtic dins el territori espanyol i es preten que serveixi de base per a un estudi sistemàtic del problema.