colgeocat

Geoteca

Las raíces del paisaje. Condicionantes geológicos del territorio de Segovia

Autor: ndrés Díez Herrero / José Francisco Martín Duque
Edita:
Any d'edició: 2005
Pàgines: 461
Tamany:

Dipòsit legal: S. 1.752-2005

Amb aquest llibre els autors pretenen donar a conèixer el doble paper que la geologia té sobre els paisatges castellans: per una banda el seu origen com a resultat d’una evolució dilatada al llarg de milions d’anys; i per una altra com a substrat i suport dels elements biòtics dels ecosistemes i de les pròpies activitats humanes.

Descarrega't el PDF