colgeocat

Geoteca

Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani

Autor: Varis Autors
Edita: eneralitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient i Habitatge
Any d'edició: 2007
Pàgines: 106
Tamany: 27.3 x 19.5 cm

Dipòsit legal: B-56313-2007

El desig dels autors és que aquets manual  sigui una eina de treball per als responsables de la restauració de les explotacions i que ajudi a millorar els resultats dels projectes de recuperació de pedreres.