colgeocat

Geoteca

Mapa Geológico Nacional

Data de circulació: 24-11-2003
Procediment d’impressió: Huecograbado
Paper: Estucat, engomat, fosforescent
Dentat: 13 3/4
Format de segell: 40,9 x 28,8 mm (horitzontal)
Format de la fulla bloc:105 x 78 mm (horitzontal)
Valor postal: 0,26 euro 
Tirada: 600.000

Correus i Telègrafs dins la Direccio de Filatelia ha posat en circulació des del passat 24 de novembre de 2003 el segell i la fulla bloc que fa referència al Mapa Geològic Nacional, Magna 1971-2003 realitzat per l’Institut Geominero de Espanya (IGME).
Pels amants de la filatèlia és una novetat, pels amics de la geologia és una curiositat i opoprtunitat de donar a conéixer la nostra feina.