colgeocat

Geoteca

MAPES I CONTROL DEL TERRITORI A BARCELONA. VUIT ESTUDIS

Autor: Varis Autors
Edita: Ajuntament de Barcelona i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Any d'edició: 2016
Pàgines: 216
Tamany: 21 x 21 cm

Dipósit legal: B26000-2016

Aquets llibre recull les ponències presentades a les “Terceres Jornades d’història de la cartografia de Barcelona” celebrades els dies 14 i 15 d’octubre de 2015 a la Casa de l’Ardiaca, com a fruit de la col·laboració entre l’arxiu Històric de la ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.