colgeocat

Geoteca

Memòria d’activitats del Col·legi de Geòlegs de Catalunya 2005

Autor: Varis Autors
Edita: Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Any d'edició: 2006
Pàgines: 24
Tamany: 22 x 30 cm

Memòria de les activitats realitzades pel Col·legi de Geòlegs de Catalunya durant l’exercici del 2005. On s’exposen els pressupostos, la gestió jurídica i administrativa, les activitats, la gestió de recursos i les tasques de les vocalies.