colgeocat

Geoteca

MODELO DE EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS. ISLAS CANARIAS

Autor: Miguel Llorente Isidro
Edita: Consorcio de Compensación de Seguros
Any d'edició: 2015
Pàgines: 306
Tamany: 20,9 x 26 cm

Dipòsit Legal: M-34018-2015

Aquesta publicació aborda una detallada anàlisi dels riscos geològics de naturalesa eventualment catastròfica a les Illes Canàries, amb l’objectiu de millorar el coneixement dels riscos existents i aproximar una estimació raonable de la incidència en termes econòmics.

També es pretén traslladar a tots els interessats les conclusions finals com estímul per a nous estudis i com a recurs de referència en matèries relacionades amb la prevenció i mitigació de desastres.