colgeocat

Geoteca

Nota d’economia. Energies renovables: present i futur

Autor: Varis Autors
Edita: Generalitat de Catalunya – Departament d’Economia i Finances
Any d'edició: 1983
Pàgines: 275
Tamany: 24 x 19 cm

Dipòsit legal: B-3917-1983

Monogràfic. Energies renovables: present i futur.