colgeocat

Geoteca

Ordenació i gestió del paisatge a Europa

Autor: Varis Autors
Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya
Any d'edició: 2009
Pàgines: 450
Tamany: 21 X 17cm

Dipòsit legal: VG1297-2009

Aquest llibre tracta d’oferir a la ciutadania un petit tast de les experiències europees en aquest terreny per tal que qualsevol lector interessat en pugui fer la corresponent comparació amb l’experiència catalana.