colgeocat

Geoteca

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Autor: Albert Martinez Rius
Edita: Evergraficas S.L.
Any d'edició: 2008
Pàgines: 227
Tamany: 23 x 12,5 cm

Dipòsit legal: LE. 1136-2010

Guia geològica per descobrir els secrets geològics d’aquest Parc Nacional situat al cor del Pirineu, amb una descripció general dels materials i processos geològics i geomorfològics que afecten el territori del parc, emmarcat en el context d’un massís granític de gran singularitat.
Inclou alhora una sèrie de capítols específics dels itineraris geològics més representatius i la descripció dels elements i processos geològics genèrics o singulars que s’observen en cada un d’ells.

Més informació:

http://www.albertmartinez.com/DIVULGACION.htm