colgeocat

Geoteca

Pla Estratègic del Litoral

Autor: Ajuntaments i Consorci El Far
Edita: Assossiació Pla Estratègic del Litoral
Any d'edició: 2006
Pàgines: 257
Tamany: 21 x 29,5 cm

El Pla Estratègic del Litoral ha estat un impuls dels propis 27 municipis que formen la Regió Metrolpolitana de Barcelona, on s’han definit un seguit de Propostes estratègiques per actuar a la franja costanera i tenir una línia comuna entre tots ells, on els eixos principals han estat els temes de transport públic, promoció turística i planificació d’àrees industrials.
El Col·legi de Geòlegs de Catalunya ha format part d’aquests treballs, ja que és membre de l’Assossiació del Pla Estratègic del Litoral.