colgeocat

Geoteca

Profesiones

Autor: Equip redactor de Unión Profesional
Edita: Unión Professional
Any d'edició: 2002
Pàgines: 57
Tamany: 21 x 29,5 cm

Revista bimensual de la Unión Profesional amb articles d’actualitat i relaionats a tots els col·legis professionals.