colgeocat

Geoteca

Rayfract

Enllaç: http://rayfract.com/

El software Rayfract permet una visió no intrusiva del subsòl, per a enginyeria geotècnica i exploracions. El software treballa d’acord al mètode sísmic tomogràfic. El subsòl es sonoritza i il·lumina amb ones sísmiques que son generades, per exemple, per un martell o pel llançament d’un gran pes, i mesurades amb geotelèfons. A partir d’aquestes dades, el software Rayfract computa una imatge aproximada del subsòl. Aquest sistema és útil per a construcció de carreteres i túnels,mineria, monitorització i construcció de preses i enginyeria civil en general. Aquest software accepta molts formats de dades i interpretacions vàries, de manera que és molt fàcil de treballar-hi.