colgeocat

Geoteca

Recalces con micropilotes y otras técnicas especiales

Autor: Varis Autors
Edita: AETESS
Any d'edició: 2012
Pàgines: 144
Tamany: 29 x 21 cm

Dipòsit legal: M-25.195-2012

Memòria de la 12ª sessió SEMSIG-AETESS sobre “Recalces con micropilotes y otras técnicas especiales”, celebrada l’1 de març del 2012.