colgeocat

Geoteca

REPTES EN LA CARTOGRAFIA DEL PAISATGE. DINÀMIQUES TERRITORIALS I VALORS INTANGIBLES

Autor: Varis Autors
Edita: Observatori del Paisatge
Any d'edició: 2013
Pàgines: 226
Tamany: 21 x 17 cm

Dipòsit legal: GI-1118-2013

Aquest llibre, fruit del seminari Reptes en la Cartografia del paisatge, es planteja la necessitat de disposar de nous conceptes i noves tècniques de representació que permetin obtenir mapes que incorporin valors intangibles del paisatge i que plasmin les canviants i ràpides dinàmiques pròpies del territori.