colgeocat

Geoteca

Sistema de mesurament làser per pedreres LAPRO II

– Abast depenent de la lluminositat de l’objecte i de la meteorologia fins a 200 m, precisió /- 5 cm,
– Mesurament electrònic dels angles verticals i horitzontals (codificadores d’angles incrementals)
– Precisió /- 0,03°, indicació i memorització dels valors mesurats sobre una computadora del camp on-line.
– RS 232 “interface” per a la transferència i l’avaluació de les dades mesurades a un PC.

Més
informació: http://www.breithaupt.de/es/productos/instrumentos-de-medicion-para-canteras/sistema-de-medicion-laser-para-canteras/lapro-ii/

El sistema de mesurament passiu de la distància (làser) s’utilitza per a la determinació dels sortints de superfície de les parets de les pedreres abans de la voladura.