colgeocat

Geoteca

Stereonett

Enllaç:

Stereonett és un programa de representació estereogràfica molt útil en el càlcul de talussos i geologia estructural que permet realitzar un anàlisi del percentatge de plans (falles, diàclasis…) o línies de direcció (paloesforços) amb una direcció i inclinació de dades concreta.