colgeocat

Geoteca

Surfer 8.0

Enllaç: http://ingenieriageologica.iespana.es/ingenieriageologica/web.htm

Es tracta de la nova versió del conegut Surfer, que és un programa molt utilitzat en la construcció de Models Digitals del Terreny (MED o MDT) i representacions topogràfiques. Les seves aplicacions van des de Models Digitals de Elevacions (MDE), passant per mapes topogràfics fins al càlcul de volum de terres (que correspon a la situació del terreny original i després de la seva excavació)

Amb contorns i imatges de les superfícies en 3D converteix fàcilment i d’una manera ràpida les dades introduïdes produint contorns molt fidels a la realitat, als vectors manejables, a la imatge, etc. Virtualment tots els aspectes dels mapes que es vulguin realitzar poden ser personalitzats produint exactament la presentació que es vol. Produir mapes de qualitat de publicació mai ha estat tan ràpid i tan fàcil

Aquest software s’utilitza bàsicament en entorn Microsoft Windows