colgeocat

Geoteca

Memòria 2003 de l’ICOG

Autor: ICOG
Edita: ICOG
Any d'edició: 2004
Pàgines: 100
Tamany: 21 x 29,5 cm

Resum de les activitats realitzades per l’ICOG durant l’any 2003.El fin de los mitos geológicos: Lyell

Autor: Carmina Virgili
Edita: Nivola Libros
Any d'edició: 2003
Pàgines: 319
Tamany:

Aquest llibre és una biografia de Charles Lyell. Lyell és un personatge clau en la formulació, en el segle XIX, dels principis del raonament geològic i en la consolidació la … Continua la lectura de El fin de los mitos geológicos: LyellLegislación de carreteras – Normativa general

Autor: Ministerio de Fomento- Secretaría General Técnica
Edita: BOE, Ministterio de la presidencia
Any d'edició: 1997
Pàgines: 2223
Tamany: 21 x 30,5 cm

Recull de tota la Normativa general més l’Addenda actualitzada fins el 1997. També està en format CD per fer la recerca més fàcil.Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural – EDIFICACIÓN

Autor: Secretaría General Técnica
Edita: Ministerio de Fomento
Any d'edició: 2002
Pàgines: 621
Tamany: 21 x 29,5 cm

Aquesta guia està basada en la norma EHE. Creda per la “Comissión Permanente del Hormigón” (CPH) la qual ha relaitzat l’estudi i difusió dels coneixaments sobre l’estat de la tècnica … Continua la lectura de Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural – EDIFICACIÓNIndice de disposiciones relacionadas con la edificación

Autor: Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
Edita: Ministerio de Fomento
Any d'edició: 2000
Pàgines: 518
Tamany: 21 x 29,5 cm

Aquesta publicació pretén recollir i sistematitzar tota la normativa vigent relacionada amb l’edificació, publicada per les diferents Comunitats Autònomes.Conferència Internacional

Autor: Varis autors
Edita: ICC
Any d'edició: 2003
Pàgines: 103
Tamany: 21,5 x 27,5 cm

Programa i resum de les ponències de la Conferència Internacional cel·lebrada el passat setembre del 21 al 24 de 2003 organitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Assosciació Americana de … Continua la lectura de Conferència InternacionalAcondicionamiento del terreno. Cimentaciones

Autor: Dirección General de la Vivienda, la Arquir¡tectura y el Urbanismo
Edita: Ministerio de Fomento
Any d'edició: 2002
Pàgines: 493
Tamany: 21 x 29,5 cm

Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE). Diseny, Càlcul, construcció, Valoració, Control, Manteniment.STENCO Tractaments d’aigua

Autor: Varis professionals de l'empresa
Edita: Stenco
Any d'edició: 2003
Pàgines: 524
Tamany: 15 x 21 cm

És un llibre fet des de la pròpia empresa, però amb informació de cartàcter general sobre l’aigua i els seus tractaments. És un document de formació i consulta per adquirir … Continua la lectura de STENCO Tractaments d’aiguaLa subsidencia en Murcia. Implicaciones y consecuencias de la edificación

Autor: NJ. Vazquez Carretero, JL. de Justo Alpañes
Edita: Región de murcia. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Any d'edició: 2002
Pàgines: 262
Tamany: 21 x 29,5 cm

Llibre editat per la Conselleria d’Obres públiques de múrcia amb la col·laboració de ASEMAS y el Departament de Mecànica de medis Continuos de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat … Continua la lectura de La subsidencia en Murcia. Implicaciones y consecuencias de la edificaciónGeología de Girona. 9 itineraros de campo

Autor: Ll. Pallí, C. Roqué, D. Brusi
Edita: Universitat de Girona
Any d'edició: 2002
Pàgines: 240
Tamany: 21 x 29,5 cm

És una guia de camp dels principals llocs d’interès geològic dins la nostra geografia. Està estructurat en dos blocs, una introducció a la geologia de Catalunya i els nou itineraris … Continua la lectura de Geología de Girona. 9 itineraros de campo